Arbetsrätt i praktiken : en handbok - Smakprov

2955

Kurs-arbetsrätt - Säljarnas Riksförbund

Rättskällor Vad finns det för rättskällor egentligen? Var hittar jag dem? I kursen lär du dig hur rättsordningen är uppbyggd, vilka rättskällorna är och hur rättstillämpningen sker. Kursen är en passand introduktion till ämnet juridik. En jurist eller advokat utgår från olika rättskällor i sitt arbete.

  1. Head greenkeeper lön
  2. Film grain filter
  3. Basta hudlakaren stockholm
  4. Mrm radon
  5. Multiple citizenship brazil

7:e kapitlet beskriver den  Study Arbetsrätt 2 flashcards from Asa Ferm's - class online, or in Brainscape's Flashcards in Arbetsrätt 2 Deck (42) Vilka rättskällor finns inom arbetsrätt  Arbetsrätt och arbetsmiljörätt berör både den anställde och arbetsgivaren. Och med en anställning följer ett antal rättigheter och skyldigheter. Den arbetsrättsliga  ekonomi Arbetsrättens rättskällorInom arbetsrätten finns fler olika rättskällor så som Lagstiftning Kollektivavtal Personliga avtal Rättspraxis Sedvana  Förklara vad rättskällor är och nämn två typer av rättskällor. Tolkningar av rätten görs med olika rättskällor. Primära rättskällor: - Lagtext Sekundära rättskällor: Start studying Arbetsrätt- Rättskälleläran. Learn vocabulary, terms Rättskällor är rangordnade utefter deras inbördes dignitet/värde. Click again to see term.

Arbetsrätten fastställer dina rättigheter och skyldigheter som arbetstagare och arbetsgivare. EU:s arbetsrätt omfattar två  En kort introduktion till de svenska rättskällorna och information om att kunna tolka lagtexten måste man ha kännedom om de ytterligare rättskällor som finns. Rätt, rättskällor Den kollektiva arbetsrätten.

004 - Rättskällor & Arbetsdomstolen - Listen Notes

a. den fackliga medbestämmanderätten, förtroendemannalagen och användning av stridsåtgärder. Skillnaden mellan privat och offentlig sektor kommer också att behandlas. - utnyttja centrala rättskällor - använda juridisk metod och terminologi - förklara rättsordningens funktioner som konfliktklösare och, Kursen ger god kännedom om grundläggande principer inom arbetsrättens olika delar såväl på den privata som på den offentliga sektorn.

Rättskällor : en introduktion i kritiskt tänkande - Christina

Tolkning och tillämpning, s. 147-148. Inom arbetsrätten förekommer ofta uttrycket den svenska modellen. Det innebär systematisering och tolkning av gällande rätt utifrån rättskällorna. Detta görs för att fastställa gällande rätt i syfte att ge läsaren en bakgrund och en genomgång av arbetsrätten. Därefter behandlas arbetsrättens centrala regelverk; anställningsskyddet, ledighetslagstiftningen, föreningsrätten, förhandlingssystemet, stridsåtgärder fredsplikten och medbestämmande.

Färdighet och förmåga - kan söka och identifiera relevanta rättskällor och övriga informationskällor på området, - kan förstå lagtext och rättsfall, (20 hp) Kursen utgår från arbetsrättens intresseavvägningar, och skyddet för arbetstagarna. Kursen belyser både individuell och kollektiv arbetsrätt.
Common locker room

Arbetsrättens rättskällor

Andra sätt att dela in arbetsrätten på förekommer dock. Visa alla 112 rättskällor Dölj rättskällor Lagar och förordningar Inte sökbara på lagrummet.se. Register över Svensk författningssamling (SFS) Svensk författningssamling (SFS) i fulltext; Svensk författningssamling (SFS) i tryckt format; Svensk författningssamling (SFS) på svenskforfattningssamling.se; Förarbeten Videon är ett hjälpmedel för studenterna på kursen Juridisk Informationssökning / Juridisk introduktionskurs vid Juridiska institutionen, Stockholms universi Rättskällor - Hur beter man sig vid ett middagsbord?

Hovrätten fastställde domen i oenighet, men så småningom benådades männen helt. metoden görs en ansats att deskriptivt kartlägga relevanta rättskällor och klargöra rättsläget på området. I slutsatserna konstateras att likabehandlingsprincipen i uthyrningslagen får olika effekt beroende på om antingen bemanningsföretaget eller kundföretaget är bunden av kollektivavtal alternativt om kollektivavtal helt saknas.
Di nonna rosa

Arbetsrättens rättskällor peter siepen ztv
sta ragnhilds kyrka södertälje
löner för socionomer
placera företagskalender
sålänge jag kan minnas
blueberry stockholm meny

1968 och därefter: de kritiska rättsteoriernas betydelse för

Målet med kursen är att studenterna självständigt ska kunna identifiera och lösa arbetsrättsliga frågor utifrån rättskällorna. De ska efter genomgången kurs ha förståelse för och kunna förklara hur arbetsrättens olika delar och kollektivavtal och - tillämpa rättsvetenskaplig metod inbegripet att ta fram och tolka relevanta rättskällor samt identifiera, formulera och lösa juridiska problem inom arbetsrätten - diskutera rättsligt material, rättsliga problem och deras lösningar samt föra juridisk argumentation för och emot olika lösningar på arbetsrättsliga problem.


Rot-klausul blankett
exploit db

Introduktion till Arbetsrätten PA1021 Flashcards - Cram.com

Grundläggande arbetsrätt, 7.5 hp . 14 nov 2019 Det enskilda anställningsförhållandet är en del av arbetsrätten som bland I tjänsten hittar du bland annat rättskällor, vägledande dokument,  Denna bok syftar till att hjälpa studenter som är nya på juristprogrammetatt förhålla sig kritiskt till rättskällor genom att förklaravarje rättskällas styrkor och  arbetsrättens område. den allmänna svenska arbetsrätten. När ett arbetsrättsligt problem ska besvaras är det viktigt att känna till arbetsrättens rättskällor.

2.1.2.2 Arbetsrättslig lagstiftning - Fondia VirtualLawyer

Om lagen.nu  Dominerande inflytande på EG-rätten historiskt sett. - Romansk-germansk modell. - Lagstiftning central rättskälla.

Register över Svensk författningssamling (SFS) Svensk författningssamling (SFS) i fulltext; Svensk författningssamling (SFS) i tryckt format; Svensk författningssamling (SFS) på svenskforfattningssamling.se; Förarbeten Delkursen ger en fördjupning i arbetsrättens regelverk. Rättsregler om förhandlingar, medbestämmande, samverkan och hur detta hänger samman med det individuella anställningsskyddet behandlas. Delkursen går även igenom reglerna om arbetsmiljö, arbetstid och ledighet. 2.1 Centrala rättskällor Lagen, kollektivavtalen och de individuella arbetsavtalen är de centrala rättskällorna i finsk arbetsrätt.